Algemene Leden Vergadering – 21 maart

Op donderdag 21 maart is de ALV gehouden. Helaas waren er alleen bestuursleden aanwezig. Toch hebben we de volledige agenda kunnen afronden, en ook kunnen stemmen over zaken die op de agenda stonden. Even een korte opsomming van de belangrijkste zaken:

Herbenoeming van aftredende bestuursleden:

Alle bestuursleden die aftraden, hebben zich beschikbaar gesteld voor een herbenoeming. Deze zijn met algemene stemmen ook allemaal aangenomen.

Benoeming nieuwe kascommissie

Er zijn twee ouders van leden benoemd als lid van de kascommissie. Om deze leden ook voor het hele jaar te valideren als controleren lid, zijn ze met terugwerkende kracht benoemd per 1 januari. Ook deze benoeming is met algemene stemmen aangenomen.

Jaarverslag en financieel jaarverslag

Zowel het jaarverslag als het financiële jaarverslag van 2020 en 2021 zijn toegelicht aan de leden. De kascommissie heeft deze financiële verslagen en de onderliggende administratie gecontroleerd. Daarna heeft de kascommissie de Algemene Ledenvergadering geadviseerd het bestuur decharge te verlenen. De ledenvergadering heeft ook instemt met het gevoerde bestuur en derhalve decharge aan het bestuur verleend.

Zowel het jaarverslag als het financiële jaarverslag is voor leden uiteraard in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Dit vind je misschien ook leuk...