WEDSTRIJD REGLEMENT

 “HUNEBEDTOERNOOI JUDOVERENIGING BORGER”
 Aan onderstaande punten zal strikt de hand worden gehouden:
 1. Elke judoka moet lid zijn van de JBN, deelname is voor eigen risico.
 1. De judoka’s worden vóór de wedstrijd gewogen.
 1. Protesten kunnen worden ingediend bij de jurytafel (wedstrijdleiding). De wedstrijdleiding zal beoordelen of de protesten in behandeling kunnen worden genomen. De wedstrijdleiding heeft altijd de beslissende stem in deze.
 1. In de wedstrijdruimte mogen zich maximaal twee dragers van een coachkaart bevinden. Zij moeten de coachkaart duidelijk zichtbaar Deze kaart kan bij de kassa gehaald worden. Het luid coachen is verboden!
 1. Wangedrag of het niet opvolgen van aanwijzingen van de scheidsrechters of organisatie zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
 1. Deelnemerskaarten:
  De judoka’s moeten nadat ze gewogen zijn, hun deelnemerskaart inleveren bij de tafel van de mat waarop zij moeten judoën.
 1. Aanvangstijden:
  De tijden zijn vermeld op de toegezonden deelnemerskaarten.
  De judoka’s moeten tijdig op de mat aanwezig zijn.
 1. In de zaal is alleen sportschoeisel toegestaan.

Net als altijd hopen we op een sportief en gezellig Hunebedtoernooi.