Contributie Judovereniging Borger

De contributie bedraagt per kwartaal,
Voor de groep 1 € 29,75 voor een lestijd van 45 minuten.
Voor de groepen overige groepen € 40,- voor een lestijd van 60 minuten.
Eenmalige inschrijfkosten bedragen € 7,50.
Automatische incasso is standaard voor de contributie-inning. Indien geen machtiging tot automatische incasso wordt afgegeven is een jaarnota mogelijk. Voorafgaand aan het jaar ontvang je dan acceptgiro en tevens wordt het contributiebedrag verhoogd
met € 5,00 administratiekosten.
Opzegging van het lidmaatschap van Judovereniging Borger moet schriftelijk of per email bij het secretariaat en voorafgaand aan elk kwartaal.

Lidmaatschapsvoorwaarden JBN
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Lidmaatschapstarieven per jaar (tarieven 2021)

Geboren in 2014 en later  (jonger dan 7 jaar) € 17,00
Geboren in 2009 t/m 2013 (jonger dan 12 jaar) € 31,15
Geboren in 2004 t/m 2008 (12 t/m 16 jaar) € 39,95
Geboren in 2001 en eerder (17 jaar en ouder) € 56,30

Wijze van betalen
De automatische incasso is standaard voor de contributie-inning. Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, ontvangt men een acceptgiro en wordt het contributiebedrag verhoogd
met € 4,15 administratiekosten.

Inschrijfkosten
Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 12,85

Lidmaatschapbewijs

JBN Pas en JBN Kidsclubpas
De JBN geeft een eigen JBN Pas, het lidmaatschapbewijs van en voor JBN leden, uit. JBN leden, jonger dan 12 jaar, zijn automatisch lid van de Kidsclub. Zij krijgen dan ook hun eigen pas, de Kidsclubpas.

Geef een reactie