Algemeen

Dit is de website van Judovereniging Borger. Hiermee trachten wij je in beknopte zin zo snel en zo goed mogelijk een beeld te geven van Judovereniging Borger. Waarbij wij ons realiseren dat we niet altijd volledig kunnen zijn. De essentie van het judo zullen en kunnen we je niet uitleggen. Het beoefenen van judo moet je ondergaan om er een gevoel en beeld van te hebben. Wel willen we met deze site proberen te verwoorden hoe wij als Judovereniging daar een invulling aan geven en wat daar allemaal voor nodig is.

Ons doel

Het bestaan van onze vereniging hangt niet af van het aantal kampioenen dat we hebben afgeleverd maar van het aantal mensen dat plezier beleeft aan judo. Natuurlijk willen we wedstrijddeelname stimuleren maar het is geen doel op zich.

De definitie van Judo

Volgens de grondlegger van het judo Jigoro Kano, is de definitie van het judo als volgt: Judo is een spel van aanval en verdediging. Door het beoefenen van het judospel komen lichaam en geest in evenwicht met elkaar en zal men een perfecter en waardevoller mens zijn. Daardoor zal men een bijdrage zijn voor het welzijn van de samenleving?. De laatste zin willen we als vereniging graag onderstrepen.

 

Geef een reactie