Contributieverhoging

Op de algemene leden vergadering van 26 mei 2015 heeft de vergadering besloten dat de contributie verhoogd mocht worden als daarvoor noodzaak was. We hebben als bestuur gewacht me het besluit hierover tot de alv van 6 april 2016. Hiermee hadden we zicht op het aantal leden (gedaald tot 61), de financiële situatie 2016 (geen subsidie meer en zaalhuur licht stijgend). Op basis van deze gronden hebben we besloten om met ingang van het 2e kwartaal de kwartaal contributie met € 1,- per uur te verhogen. Dit betekent:

1e en 2e groep € 0,75 bij een les van 45 minuten en wordt 26,75 per kwartaal

3e en 4 groep € 1,00 bij een les van 1 uur en wordt 36,00 per kwartaal

Met de incasso van het 2e kwartaal (eind april) worden de contributies zoals hierboven aangegeven geïncasseerd.

Apart hiervan wordt binnenkort de graduatie van januari 2016 nog geïnd voor diegenen die daaraan hebben deelgenomen.

Ons doel is om judo een betaalbare en leuke sport te houden. Wij hopen dat we een ieder hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u hiermee bij een van de bestuursleden terecht.

met vriendelijke groeten,

namens het bestuur – Hans Arends penningmeester

Dit vind je misschien ook leuk...