Nieuwsbrief maart 2014

KLEUR_VERSIE Logo JVB-page-001

Bestuur Judovereniging Borger
Voorzitter : Henk Nieuwenhuis
Secretaris : Jan Honebecke
Penningmeester: Hans Arends
Lid : Ria Homan
Lid : Evert Hoen
Lid : Kitty de Man
Lid : vacature

e-mail : secretariaat@judoborger.nl
website : www.judoborger.nl

Nieuwsbrief, maart 2014

Bestuurlijk nieuws

De Algemene Leden Vergadering van judovereniging Borger zal plaatsvinden op 2 april 2014 van 20 tot 22
uur.
De vergadering wordt gehouden bij de voorzitter Henk Nieuwenhuis.
Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd om de ALV bij te komen wonen!
Dit graag voor 29 maart aangeven bij secretariaat@judoborger.nl

De agenda is als volgt:
1 Opening
2 Notulen jaarvergadering 3 april 2013
3 Mededelingen
4 Bestuur: Aftredend en niet herkiesbaar: Evert Hoen
Aftredend en herkiesbaar: Ria Homan
Kandidaten kunnen zich aanmelden voor 28 maart bij het secretariaat
5 Jaarverslag 2013
6 Financieel verslag 2013
7 Begroting 2014
8 Rondvraag
9 Sluiting

JV Borger en de lokale politiek

Op 4 maart was JV Borger vertegenwoordigd bij een informatieve avond van de gemeente Borger- Odoorn
in het Hunzehuys te Borger over het thema “betrokkenheid”. Vertegenwoordigers uit verschillende
geledingen overlegden wat verstaan kan worden onder betrokkenheid, hoe betrokkenheid positieve energie
geeft en wanneer het een opgave wordt en wat er nodig is om betrokkenheid tot een succes te maken. De
resultaten van het overleg zal de gemeente mede gebruiken voor haar beleidsinvulling.

Omdat er zorg is over het bezuinigen op sportactiviteiten werd er op 5 maart in de kantine van vv Nieuw
Buinen een sportdebat gehouden waarbij JV Borger als vertegenwoordiger van de partij was. Drie
sportvertegenwoordigers (panel) uit de gemeente Borger- Odoorn hadden samen met SportDrenthe de
lijsttrekkers van de lokale politieke partijen uitgenodigd om te debatteren over het aandeel van sport in hun
partijprogramma en hoe zij daar de komende zittingsperiode een invulling aan zouden geven. De politici
werden uitgedaagd te reageren op stellingen die werden ingebracht door de panelleden. Onder de
bezielende leiding van de debatleider Gezienus Evenhuis (oud-wethouder van Emmen) werden politici,
panel en publiek op scherp gezet om hun zegje te doen. Voorbeelden van een paar stellingen zijn:
• Sport stimuleren betekent subsidiëren
• Het 4 kernen beleid is de doodsteek voor de kleine dorpsclubs buiten de kernen
• Het besturen van een vereniging vraagt ondernemerschap

Wilt u deze nieuwsbrief graag in kleur zien? Dat kan! Kijkt u op onze website, www.judoborger.nl. Daar kunt
u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door uw naam en emailadres door te geven.

Henk Nieuwenhuis ontvangt districtsonderscheiding Judo Bond voor 15 jaar bestuurswerk.

foto behorende bij  Henk Nieuwenhuis 15 jaar bestuurslid Judo Borger

Op zaterdag 8 maart heeft Henk Nieuwenhuis een districtsonderscheiding van de Judobond ontvangen uit
handen van districtsvoorzitter Jan Maassen. Nieuwenhuis is sinds 1998 bestuurslid van Judovereniging
Borger. Voor de vereniging was dit de reden om
het bestuur van het district
Noord Nederland te vragen zijn inzet te
waarderen. Op het moment van zijn aantreden
verkeerde Judovereniging Borger in een
dieptepunt van haar bestaan. Het ledenaantal is
onder zijn leiding gestegen van 46 leden naar rond
de 80 leden en telt momenteel 8 leden die de
zwarte band dragen waarmee zij een voorbeeld
zijn voor jonge leden. Nieuwenhuis is ook een
bindende factor bij het organiseren van o.a. het
SWES, de judocompetitie met omliggende
verenigingen Juveko, Gen-Do-Ju, Yoshi en
Randori.
De vereniging organiseerde zaterdag voor de 38e

keer het Hunebedtoernooi.

38 ste Hunebedtoernooi Judovereniging Borger op 8 maart 2014

38e hunebedtoernooi foto

Hunebedtoernooi JV Borger stond er weer. Zaterdag 8 maart werd Borger weer overspoeld met
judoka’s en supporters omdat JV Borger de 38ste editie van het Hunebedtoernooi organiseerde. Circa
270 judoka’s van 5 tot en met 17 jaar van 37 verschillende verenigingen uit hoofdzakelijk de vijf
noordelijke provincies namen hieraan deel. Een deelnemersaantal dat lager was dan gebruikelijk. De
toeschouwers konden de hele dag in de sfeervol ingerichte sporthal genieten van spannende, enerverende
en sportieve wedstrijden. Bij aanvang stond er een officiële handeling op het programma. Daarbij ontving
Henk Nieuwenhuis een districtsonderscheiding van de JBN Noord Nederland (zie hierboven).
De vele vrijwilligers zorgden dat het toernooi in goede banen werd geleid en volgens de organisatie verliep
alles volgens het boekje. Van zelfsprekend was ook deze keer de technische leiding in handen van trainer
Roel van Alff.
Bij de individuele wedstrijden presteerden de
32 deelnemers van JV Borger wisselend en
werd er evenals voorgaande jaren sportief en
hard gestreden. Voor sommigen betekende dat
een plaats op het podium. Een bronzen
medaille was er voor Berit van Breukelen,
Mans Dikland, Mees de Graaf, Sem Kessab,
Mares Wijk, Thomas den Heijer, Jochem
Aartsen, Larenzo van Dommelen en Hannah
Geurts.
Goed voor zilver waren Joris Froeling, Jelle
Herder, Yuri Ahles en Xander de Roos.
Goud werd afgetikt door Nik Iprenburg en Tom
Aartsen.

Ledenadministratie

Een fantastisch aantal nieuwe leden heeft zich aangemeld. We heten iedereen van harte welkom.

Nieuw leden:

Stefan Alberts
Larenzo van Dommelen
Sander Torenbosch
Pascal Boerma
Julian van der Vlis
Djenna Kessab
Freja Werdekker
vlnr Joris Froeling(2) en Sam Kessab (3) Sirius Wijk
Senna Martens
Ruben ten Have
Joyce ten Have
Lolaphyne Wijk
Isa Voorma
Benthe Voorma

Agenda

Lentetoernooi TACHI 22 maart in Beilen
SWES Gendoju 29 maart in Nw Weerdinge
37e
Bartje Tournooi 12 april in Assen

Heb je iets leuks over judo dat je wilt laten weten aan de andere leden, mail het dan aan de redactie van de
nieuwsbrief via kopijnieuwsbrief@judoborger.nl.

Geef een reactie