Opgeven voor Graduaties 4 juli 2024

Het is bijna wee zover. Op 4 juli leggen we de matten neer, en mogen de judoka’s laten zien wat ze in de afgelopen periode geleerd hebben. Wie weet lukt het om een nieuwe slip of zelfs een nieuwe band te verdienen. 
 
Opgeven:
Vanaf vandaag kan je je inschrijven voor de graduaties van 4 juli. Zoals elke keer willen we je vragen je zo snel mogelijk op te geven, zodat we voor iedereen ook een mooi certificaat kunnen maken. Het kan zijn dat je pas kort op judo zit en je denkt dat je nog niet mee kan doen aan de graduaties. Vraag dat dan even na bij Meester Roel, Meester Bart of Meester Henk. 

  Voornaam *

  Achternaam *

  Geboortedatum *

  Ik heb nu de:
  band

  met:
  slip

  Wanneer je bij het behalen van een 'volle band" liever een DIKKE BAND ontvangt, dan kun je dit met opgave van de gewenste lengte aangeven. De kosten hiervan, te weten € 4,00 worden per automatische incasso geïnd. Direct na het examen kun je tegen inlevering van de DUNNE BAND een DIKKE BAND krijgen. Voor de inventarisatie van de te bestellen dikke banden dien je aan te geven wat je wilt.

  Kleur.

  Lengte.

  Ik heb judoles op donderdag om *
  uur

  E-mail *

  LET OP> DE CHECKBOX SVP WEL AANZETTEN. ER WORDT ALLEEN EEN EXTRA INCASSO GEDAAN ALS JE EEN NIEUWE BAND BESTELT, ANDERS ALLEEN DE GRADUATIE!
  Ik ga automatisch betalen en geef toestemming aan Judovereniging Borger om een eenmalige SEPA incasso-opdracht te sturen naar mijn bank om €4,- (€8,- indien ook een dikke band gewenst is) van mijn rekening waar de contributie van geïnd wordt af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Judovereniging Borger. Als ik het niet eens ben met deze afschrijving kan ik deze laten terugboeken. Vraag je bank naar de voorwaarden. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Wil je ons in dat geval s.v.p. inlichten over de reden. Intrekking van deze machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan het secretariaat.

  * vereiste informatie