Aanmeldformulier Graduaties 23 januari 2020

Het is een goede gewoonte binnen onze vereniging om per seizoen een tweetal examenperiodes te organiseren. Op donderdag  23 januari 2020 zullen de examens plaatsvinden. Alle leerlingen mogen hier aan deelnemen, maar voor de dragers van de groene, blauwe of bruine band geldt wel een voorwaarde. Deze is dat er tussen het vorige (met goed gevolg afgelegde examen) en het examen, dat in juni plaatsvindt MINIMAAL 1 kalenderjaar “trainingstijd” moet zitten. Twijfel je daarover vraag dan Meester Roel

Aanmelden is mogelijk tot 9 januari.

Voornaam *

Achternaam *

Geboortedatum *

Ik heb nu de:
band

met:
slip

Wanneer je bij het behalen van een 'volle band" liever een DIKKE BAND ontvangt, dan kun je dit met opgave van de gewenste lengte aangeven. De kosten hiervan, te weten € 4,00 worden per automatische incasso geïnd. Direct na het examen kun je tegen inlevering van de DUNNE BAND een DIKKE BAND krijgen. Voor de inventarisatie van de te bestellen dikke banden dien je aan te geven wat je wilt.

Kleur.

Lengte.

Ik heb judoles op donderdag om *
uur

E-mail *

Ik ga automatisch betalen en geef toestemming aan Judovereniging Borger om een eenmalige SEPA incasso-opdracht te sturen naar mijn bank om €4 (€8 indien ook een dikke band gewenst is) van mijn rekening waar de contributie van geïnd wordt af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Judovereniging Borger. Als ik het niet eens ben met deze afschrijving kan ik deze laten terugboeken. Vraag je bank naar de voorwaarden. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Wil je ons in dat geval s.v.p. inlichten over de reden. Intrekking van deze machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan het secretariaat.

* vereiste informatie