Aanmeldformulier clinic Dennis v.d. Geest

  Voornaam *

  Achternaam *

  Geboortedatum *

  Telefoonnummer *

  E-mail *

  Ik ga automatisch betalen en geef toestemming aan Judovereniging Borger om een eenmalige SEPA incasso-opdracht te sturen naar mijn bank om € 5 van mijn rekening waar de contributie van geïnd wordt af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Judovereniging Borger. Als ik het niet eens ben met deze afschrijving kan ik deze laten terugboeken. Vraag je bank naar de voorwaarden. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Wil je ons in dat geval s.v.p. inlichten over de reden. Intrekking van deze machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan het secretariaat.

  * vereiste informatie